Content Guideline

คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อ่าน จะช่วยส่งผลให้ Dripper เป็น Travel Blogger ที่มีผู้อ่านอยากติดตามมากขึ้น เราจึงสร้าง Content Guideline มาให้ Dripper ได้ศึกษาก่อนเริ่มเขียนบทความ

Content Guideline นี้จะช่วยให้ Dripper พอเห็นภาพ และแนวทางในการจัดคุณภาพคอนเทนต์บนเว็บไซต์ tripanddrip.com เพื่อให้มั่นใจว่าคอนเทนต์ของคุณจะเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของผู้เขียน และผู้อ่าน

หากบทความของคุณมีส่วนที่เราเห็นว่าควรปรับปรุงเล็กน้อยทีมงานจะแจ้งให้ทราบเพื่อแก้ไข หรือในบางกรณีทีมงานอาจจะแก้ไขให้ และอนุมัติบทความให้เลย แต่หากมีข้อผิดพลาดที่เยอะเกิด ทีมงานจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลเพื่อให้ผู้เขียนได้แก้ไขด้วยตัวเอง และส่งมาให้ทีมงานรีวิวอีกครั้งก่อนเผยแพร่

เนื้อหาที่ทาง Trip & Drip ให้ความสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

 1. คุณภาพของเนื้อหา
 2. ความเหมาะสมของเนื้อหา

1. คุณภาพของเนื้อหา

เราสนับสนุนให้ Dripper สร้างเรื่องราวที่มีคุณภาพ และใส่ความ Creative ลงใบเรื่องราวอย่างเต็มที่

บทความที่มีคุณภาพ

บทความที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างคุณค่าให้เรื่องราว ให้ผู้อ่านเพลินไปกับเนื้อหา และสร้างฐานผู้ติดตามในระยะยาว โดยบทความที่จะสร้างคุณค่าได้มากควรจะ..

 • รู้ว่าเราอยากเขียนให้ใครอ่าน และนำเสนอเรื่องราวที่คนกลุ่มนั้นอยากเสพ
 • มีรายละเอียดชัดเจน ผู้เขียนใส่อารมณ์ ตันตน และมุมมองของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีภาพประกอบให้น่าอ่านต่อจนจบ อ่านแล้วน่าติดตาม
 • แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้แรงบันดาลใจ อยากไปเที่ยวตาม และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเที่ยวได้
 • อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่งง ไม่สับสน
 • ตั้งหัวข้อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่ควรตั้งหัวข้อที่หลอกให้คนคลิกเข้ามา แล้วเนื้อหาไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเลย
 • ไม่ใส่สีตัวอักษรเยอะจนอ่านไม่รู้เรื่อง (ทางที่ดีตัวอักษรควรให้เป็นสีดำตามาตรฐานของเว็บไซต์ เว้นแต่บางคำที่ต้องการไฮไลท์)
 • ไม่ Copy-Paste บทความจากที่อื่นมาลงบน Trip & Drip
 • ไม่นำเนื้อหาจากที่อื่นมาอ้างอิงโดยไม่ใส่เครดิต
 • มีภาพประกอบเนื้อหา และสอดคล้องกับเนื้อหา หากนำภาพจากที่อื่นมาใช้ต้องใส่ที่มา หรือให้เครดิตด้วย
 • ไม่แสดงมุมมองที่ก่อให้เกิดการแตกแยกในสังคม เช่น ศาสนา วัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ เหยียดสีผิว เหยียดเชื้อชาติ รวมถึงเรื่องการเมืองในเชิงโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรือดูถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ส่วนประกอบของบทความ

 • ใส่หัวข้อบทความทุกครั้ง โดยต้องจับใจความได้ว่าเป็นบทความเกี่ยวกับอะไร ไม่งง และเชื่อมโยงกับเรื่องราวในบทความ
 • ไม่ใส่หัวข้อบทความเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 • ไม่เขียนเนื้อหาด้วยอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 • ตรวจสอบแต่ละคำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่พิมพ์ผิดจนเยอะเกินไป
 • เลือกประเภท และหมวดหมู่บทความให้ตรงกับเรื่องราวที่เขียน

2. ความเหมาะสมของเนื้อหา

อีกหนึ่งหน้าที่ของ Trip & Drip คือการคัดกรอกเนื้อหาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะถูกปฏิเสธที่จะเผยแพร่ หรือลบบทความนั้น ซึ่งหากทางเราเห็นว่าเป็นบทความที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง บัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกแบนจากระบบเช่นกัน

บทความที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 • การใส่ความคิดตนเองที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือการชี้นำไปในทางที่ไม่ดี
 • แอบแฝง Affiliate Links โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • แอบแฝงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต (การไปเที่ยวแล้วรีวิวอาหาร หรือสถานที่ตามจริง เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณา ทั้งนี้เนื้อหาโดยรวมบทความนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยเช่นกัน)
 • บทความ PR
 • บทความที่เขียนเพื่อใส่ลิงก์ หรือสร้าง Backlink ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ
 • เนื้อหาที่มีภาพเปลือย วาบหวิว
 • เนื้อหาที่มีความรุนแรง หรือภาพที่แสดงถึงความรุนแรง
 • เนื้อหาที่พูดถึงการพนัน หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์พนัน
 • เนื้อหาที่พูดถึงสิ่งที่ผิดกฎหมาย
 • บทความกระตุ้นให้ผู้อ่านคลิกไปยังลิงก์ใดลิงก์หนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เขียน
 • เนื้อหาที่ก่อให้ผู้อ่านเกิดความรำคาญ ส่งผลให้ผู้ใช้อยากออกจากเว็บไซต์ หรือมีทัศนคติเชิงลบต่อเว็บไซต์
 • เนื้อหาที่อ้างอิงไปยังข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม ที่ส่งให้เกิดความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม

บทความไหนที่ไม่ผ่าน Content Guideline ทางเราจะไม่สามารถปล่อยให้เผยแพร่ได้ ถึงแม้จะผ่านการอนุมัติครั้งแรกแล้ว แต่หากในอนาคตพบว่าได้เพิ่มเนื้อหาบทความที่ไม่เหมาะสม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการเผยแพร่บทความ รวมถึงหัก Points โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผู้ใช้ใดทำผิดกฎของเว็บไซต์หลายครั้ง ทางเราจะดำเนินการบล็อกการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้นั้น

ทั้งนี้ Content Guideline ที่ Trip & Drip สร้างขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อ่าน และผู้เขียน ที่สำคัญ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นชุมชนที่มีคุณภาพ น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสมาชิกทุกคน